Ivana Palace
Ivana Palace
Проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Bезвъзмездната финансова помощ по процедурата е от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране. Благодарение на подкрепата,...<br><br><div class="read-more-container"><a class="more-link btn btn-default btn-sm read-more" href="https://ivanapalace.eu/">Read More</a></div>
rest
Ivana Palace
Ivana Palace
Ivana Palace
Find a Room
When you want to be our guest?
Room 1 :
Room {{id_}} :

Welcome into Ivana Palace Hotel
Happy Holiday!
Hotel Ivana Palace is located in the western part of Sunny Beach, 300 meters from the beach. Offers cozy and stylish double rooms, single rooms and suites. We may offer you an unforgettable vacation - both business and pleasure!
About Us
Welcome into Ivana Palace Hotel
Amenities
Enjoy your stay

Проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Bезвъзмездната финансова помощ по процедурата е от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране. Благодарение на подкрепата, фирмата ще извърши различни видове текущи разходи, които да подпомогнат дейността й в настоящото затруднено финансово положение, като например основно за: – закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в туристическият процеси с цел предлагане на услуги свързани с дейността на хотела. С получените средства ще се поддържа предприятието жизнеспособно и ще се спомогне за поддържане на конкурентоспособността на дружеството на местния и чуждестранния пазар

Проектът е подкрепен от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. по Договор № BG16RFOP002-2.089-5403, „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Стойността на отпуснатата помощ е в размер на 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Login Form
Register Form